Szczepienia.pl

W Polsce, dzięki powszechności szczepień ochronnych udało się wyeliminować w ostatnim 50-leciu szereg chorób zakaźnych, takich jak ospa prawdziwa, tężec, dur wysypkowy czy błonica, a także znacznie ograniczyć zachorowania na wzw typu B, polio, odrę, świnkę czy różyczkę3.

Stefanoff P.: Rola szczepień ochronnych w programach eradykacji chorób zakaźnych, w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al.,
wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko Biała, 2007.

Szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce (MMR)

Co to jest odra?

Odra to wirusowa choroba zakaźna.1,2

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, powietrzno-kropelową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą; rzadko przez przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z nosa i gardła osoby zakażonej.2

Jakie są objawy zakażenia?

Występuje gorączka i charakterystyczna wysypka na skórze w postaci czerwonawych plamek i grudek. Zwykle przebieg odry jest łagodny, ale u niektórych dzieci występują poważne powikłania:1

 • zapalenie płuc,
 • zapalenie mózgu (prowadzące do trwałych następstw neurologicznych),
 • podostre stwardniające zapalenie mózgu (pojawiające się od kilku do kilkunastu lat po zachorowaniu na odrę, prowadzące do ciężkiego uszkodzenia mózgu i śpiączki),
 • zgon (1-3 przypadków/1000 dzieci chorych na odrę)1.

Co to jest świnka?

Świnka jest zakaźną chorobą wirusową, występującą głównie u dzieci, zwaną też nagminnym zapaleniem przyusznic (ślinianek przyusznych).1,3

Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt z chorym; rzadziej przez zanieczyszczone śliną chorego przedmioty.3

Jakie są objawy zakażenia?

Świnka objawia się zapaleniem ślinianek przyusznych – występuje gorączka, ból i obrzęk (opuchlizna) zlokalizowany przed małżowiną uszną oraz poniżej niej. U większości dzieci choroba przebiega łagodnie, ale mogą pojawić się poważne powikłania:1

 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz inne powikłania neurologiczne (ok. 10% chorych),
 • głuchota,
 • zapalenie trzustki,
 • zapalenie serca,
 • zapalenie jąder lub jajników.

Co to jest różyczka?

Różyczka to powszechnie występująca choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez wirus różyczki.1

Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie szerzy się drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt z chorym, a także z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną nosowo-gardłową, a także przez łożysko.4

Jakie są objawy zakażenia?

Różyczka to choroba łagodna, przebiegająca z gorączką i wysypką skórną, a u dorosłych nawet bez żadnych objawów lub przypominająca grypę. Powikłania występują rzadko i obejmują zapalenie stawów oraz zapalenie mózgu. Jeśli natomiast na różyczkę zachoruje kobieta w ciąży, może dojść do zespołu różyczki wrodzonej, który powoduje:1,4

 • poronienia,
 • śmierć płodu,
 • rozwój ciężkich wad wrodzonych takich jak wrodzona jaskra, wrodzona wada serca, upośledzenie słuchu, małogłowie, zahamowanie rozwoju umysłowego czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Ciężarne kobiety najczęściej zakażają się wirusem różyczki od chorych dzieci.1

Jak można zapobiegać odrze, śwince i różyczce?

Podstawową i skuteczną metodą zapobiegania tym chorobom jest szczepienie ochronne, obowiązkowe w Programie Szczepień Ochronnych.1,5

Po szczepieniu zgodnie z zaleceniami ponad 95% dzieci nie zachoruje na odrę, świnkę i różyczkę.1

Odporność jest długotrwała, - utrzymuje się prawdopodobnie przez całe życie!1

Zaszczep swoje dziecko przeciwko odrze, śwince i różyczce zgodnie z zaleceniami, aby uchronić je przed poważnymi powikłaniami tych chorób (w dzieciństwie i wieku dorosłym).1

Przypisy

1. Sawiec P, Mrukowicz J. Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce [w]: Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców red. A. Chybicka, A. Dobrzańska, J. Szczapa, J. Wysocki. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008: 240-245. 2. Naruszewicz-Lesiuk D. Odra [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. alfamedica press 2007: 204-209. 3. Stefanoff P. Zapalenie nagminne przyusznic (świnka) [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. alfamedica press 2007: 407-411. 4. Stefanoff P. Różyczka [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. alfamedica press 2007: 262-267. 5. Program Szczepień Ochronnych na rok 2014,Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 41)

Poleć znajomemu