Szczepienia.pl

W Polsce, dzięki powszechności szczepień ochronnych udało się wyeliminować w ostatnim 50-leciu szereg chorób zakaźnych, takich jak ospa prawdziwa, tężec, dur wysypkowy czy błonica, a także znacznie ograniczyć zachorowania na wzw typu B, polio, odrę, świnkę czy różyczkę3.

Stefanoff P.: Rola szczepień ochronnych w programach eradykacji chorób zakaźnych, w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al.,
wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko Biała, 2007.

Szczepienia przeciw ospie wietrznej

Kiedy najlepiej zaszczepić dziecko przeciwko ospie wietrznej?

W 2010 roku w Polsce ponad 80% wszystkich zachorowań na ospę wietrzną dotyczyło dzieci do 9 roku życia4. Tak więc, większość zachorowań na ospę wietrzną, dotyczy dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół.2-4

Ponad 50% zachorowań na ospę wietrzną w 2010 roku w Polsce dotyczyło dzieci do 5 roku życia2

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej można podawać dzieciom już od ukończenia 9. miesiąca życia.1

Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek, które powinno się podać w odstępie co najmniej 6 tygodni.1,5


Dogodny moment* na podanie szczepionki to:

 • wizyta szczepienna w 13./14. miesiącu życia dziecka (razem ze szczepionką na odrę, świnkę i różyczkę) - pierwsza dawka;
 • wizyta szczepienna w 16.-18. miesiącu życia dziecka (razem ze szczepionką na błonicę, tężec, krztusiec, polio, hib) - druga dawka
 • bilans dwulatka (alternatywny moment).
od 150 zł - 170 zł za dawkę

Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest bezpłatne i obowiązkowe:6

U dzieci z grup ryzyka do 12 roku życia:

 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby;
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji;
 • zakażonych HIV;
 • przed leczeniem immunosupresyjnym i chemioterapią;
 • które nie chorowały na ospę wietrzną, a przebywają w otoczeniu wyżej wymienionych dzieci.

Szczepienie przeciw ospie wietrznej jest bezpłatne i obowiązkowe u dzieci narażonych na zakażenie ze względów środowiskowych:6,7

 • dzieci do 3 roku życia, uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych;
 • dzieci z domów dziecka do 12 roku życia.

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia w Programie Szczepień Ochronnych:6

 • osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych,
 • kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną,

Co to jest ospa wietrzna?

Ospa wietrzna to powszechnie występująca choroba wywoływana przez wirus Varicella-Zoster.3 Wirus ospy wietrznej i półpaśca jest wysoce zaraźliwy – w 90% przypadków kontaktu z osobą chorą dochodzi do przeniesienia zakażenia.8 Wirus przenosi się drogą powietrzną, kropelkową – w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorą osobą lub przez kontakt z przedmiotami zakażonymi przez chorą osobę.9

 

ilustracja

Przebieg choroby

Wbrew obiegowej opinii ospa wietrzna nie zawsze jest chorobą o łagodnym przebiegu.

W ostatnich latach w Polsce doszło do około 1 000 hospitalizacji w wyniku ciężkiego przebiegu i powikłań ospy wietrznej;4,10

89% wśród osób hospitalizowanych z powodu ospy wietrznej, stanowią osoby wcześniej zdrowe, bez zaburzeń odporności.11

Istnieje realne ryzyko wystąpienia powikłań12:

 • wtórnych, bakteryjnych zakażeń skóry i tkanki podskórnej (mogą doprowadzić do powstania szpecących blizn)14,
 • powikłań neurologicznych w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i móżdżku,
 • Inne: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, odwodnienie

Nawet niepowikłana ospa wietrzna jest bardzo uciążliwa zarówno dla dziecka jak i jego rodziców13:

 • dziecku trudno jest wytłumaczyć, aby się nie drapało;
 • rodzice muszą przygotować się na przymusowy, kilkudniowy urlop;
 • wcześniejsze plany rodziców prawdopodobnie będą musiały ulec zmianie.

Chory maluch wymaga szczególnej opieki i pielęgnacji przez około 14 dni13.

Choroba zawsze przychodzi nie w porę i dezorganizuje życie rodzinne – może pokrzyżować plany wyjazdowe, dziecko nie może chodzić do szkoły czy przedszkola, a rodzice są zmuszeni do przerwania pracy.

Ospa wietrzna jest bardzo groźna dla kobiety w ciąży i jej nienarodzonego dziecka, szczególnie jeśli zachorowanie nastąpi w pierwszym trymestrze ciąży, lub w okresie 5 dni przed i 2 dni po porodzie.4,5,15-17

Przypisy

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Varilrix®, listopad 2013. 2. Duszczyk E, Talarek E, Marczyńska M. Ospa wietrzna – lekka choroba czy zagrożenie? Przegl. Epidemiologiczny 2004; 58 (supl 1/2004); 106-11. 3. Wysocki J., Kędziora M., Profilaktyka ospy wietrznej. Ordynar leków 2005; 5 (11-12), 49-50; 4. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce, biuletyny roczne, 1999-2010. NIZP-PZH; 5. Jackowska T, Chybicka A, Czajka H i wsp. Rekomendacje zespołu ekspertow dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej. Pediatria Polska, Maj-Czerwiec 2010;85 tom 8(3):243-250; 6. Program Szczepień Ochronnych na rok 2014,Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. 7. Pismo GIS w sprawie wątpliwości dotyczących szczepień ochronnych, dostępne na: http://owptp.pl/dokumenty/20120212_5.pdf, 13.03.12. 8. Whitley RJ. Varicella-Zoster Virus Infections. In: Kasper DL, Fauci AS eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th edition, McGraw-Hill 2005. 9. Stefanoff P., Ospa wietrzna i półpasiec [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, red. W. Magdzik, alfamedica press, Bielsko-Biała 2007. 10. Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w Polsce w 2010 roku, Zakład Epidemiologii PZH, Warszawa, grudzień 2010. 11. Galil K, Brown C, Lin F i wsp. Hospitalizations for varicella in the United States, 1988 to 1999, Pediatr Infect Dis J 2002;21:931-4 12. Duszczyk E,Talarek E,Marczyńska M -Ospa wietrzna-powikłania,profilaktyka. Zakazenia 2011;2;136-140 13. Konsultacja: Prof. dr hab. Elżbieta Ołdak;
14. Liese JG, Liese JG, Grote V, Rosenfeld E i wsp. The Burden of varicella Complications Before the Introduction of Routine Varicella Vactination in Germany PIDJ 2008; 27(2), 119-124; 15. Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton. Nelson textbook of pediatrics 18th ed. 1366-72, Saunders 2007 16. Sauerbrei A, Wutzler P: Varircella-zoster virus infections during pregnancy: epidemiology, clinical symptoms, diagnosis, prevention and therapy. Curr Pediat Rev 2005, 1: 205-216. 17. Koren G. Congenital varicella syndrome in the third trimester. Lancet 2005;366:1591-2; * przykładowy schemat szczepienia przeciwko ospie wietrznej, zgodny z Charakterystyką Produktu Leczniczego Szczepionki przeciw ospie wietrznej (1), firmy GSK oraz Rekomendacjami Zespołu Ekspertów (5).

Poleć znajomemu