Szczepienia.pl

W Polsce, dzięki powszechności szczepień ochronnych udało się wyeliminować w ostatnim 50-leciu szereg chorób zakaźnych, takich jak ospa prawdziwa, tężec, dur wysypkowy czy błonica, a także znacznie ograniczyć zachorowania na wzw typu B, polio, odrę, świnkę czy różyczkę3.

Stefanoff P.: Rola szczepień ochronnych w programach eradykacji chorób zakaźnych, w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al.,
wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko Biała, 2007.

Szczepienia przeciw pneumokokom

Co to są pneumokoki?

Pneumokoki to powszechnie występujące bakterie, które mogą wywoływać choroby groźne dla zdrowia i życia człowieka.1-4 Bakterie te są najczęstszą przyczyną poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Często osiedlają się w gardle lub nosie, nie wywołując objawów choroby u zdrowych dzieci (tzw. nosicielstwo). Nosiciele mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób wrażliwych na zachorowanie.5

Choroby, które mogą być wywoływane przez pneumokoki

Pneumokoki mogą wywoływać powszechnie występujące nieinwazyjne zakażenia dróg oddechowych obejmujące:

  • zapalenie ucha środkowego
  • zapalenie zatok przynosowych
  • zapalenie płuc.4,6,7,11

Pneumokoki mogą również wywoływać zagrażające życiu inwazyjne choroby, takie jak:

  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • sepsa.4,6,7,11

Inwazyjna choroba pneumokokowa może cechować się bardzo ciężkim przebiegiem klinicznym, jak również obarczona jest dużym ryzykiem trwałych powikłań, a nawet zgonu.3,4,10,11

ilustracja

Ryzyko zachorowania

Niemal każde dziecko może ulec zakażeniu wywoływanemu przez pneumokoki.6 Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, przez bliski kontakt z chorym lub przez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną z dróg oddechowych.12

Inwazyjną chorobą pneumokokową szczególnie zagrożone są małe dzieci poniżej 2. roku życia, u których choroba ta występuje dużo częściej niż w innych grupach wiekowych.6,7 Należy pamiętać, że ryzyko zakażenia inwazyjnego wywołanego przez pneumokoki jest podwyższone szczególnie u dzieci z obniżoną odpornością.8,13

Jakie jest ryzyko, że nieszczepione dziecko zachoruje?

Szacuje się, iż każdego roku na świecie, ponad 10 milionów dzieci poniżej 5. roku życia choruje na choroby wywołane przez pneumokoki,12 natomiast milion z tych dzieci umiera.6,7,13

W Polsce na inwazyjne choroby pneumokokowe prawdopodobnie choruje rocznie 1 na 2200-5200 dzieci do 2. roku życia (ok. 130-320 ciężkich zachorowań rocznie).5

Większym ryzykiem zachorowania są obarczone:

  • wcześniaki
  • dzieci i dorośli, chorzy na niektóre choroby przewlekłe (należące do tzw. grup ryzyka), takie jak niedobory odporności, brak śledziony, choroby układu krwiotwórczego, przewlekłe choroby serca i płuc, zespół nerczycowy i przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca, wady lub urazy czaszki albo mózgu, przewlekłe choroby ucha środkowego i głuchota.5

Jeśli Twoje dziecko choruje na jedną z wymienionych chorób przewlekłych lub urodziło się przedwcześnie, przedyskutuj z lekarzem korzyści ze szczepienia przeciwko pneumokokom.5, 15

U dzieci po przechorowaniu inwazyjnej choroby pneumokokowej często obserwuje się różne powikłania, m.in. zaburzenia słuchu, padaczkę, opóźnienie w rozwoju psychoruchowym dziecka czy deficyty ruchowe.2,8

Jak można zapobiec chorobom wywołanym przez pneumokoki?

przeciw pneumokokom od 170 zł do 300 zł (za dawkę w zależności od preparatu)

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania inwazyjnej chorobie pneumokokowej wśród dzieci jest szczepienie, zalecane w Programie Szczepień Ochronnych.4,13,14,15

Szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym dzielimy na polisacharydowe i skoniugowane.9 Tylko szczepionki skoniugowane nadają się do podawania dzieciom przed ukończonym 2. rokiem życia. Chronią przed zakażeniem typami pneumokoków, które najczęściej wywołują choroby inwazyjne.

Kiedy i jak szczepić?

Eksperci zalecają rozpoczęcie szczepienia przeciw pneumokokom już w pierwszym kwartale życia dziecka, aby już w drugim półroczu życia uzyskać ochronę.6,7

Przypisy

1. CDC Pink Book. Pneumococcal Disease. Chapter 15, pp. 217-29. 2. Salomon- Sowińska D. et al. Przew Lek 2005; 8; 28-30,35 3. Chrobak-Górna K. et al. Przew Lek 2004; 9: 90-93. 4. WHO Weekly Epidemiological Record No. 12, 2007, 82, 93- 104. 5. Mrukowicz J.:Choroby zakaźne i szczepienia ochronne., [w]: Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców., pod red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008:178-223. 6. Cartwright K. Pneumococcal disease in Western Europe: burden of disease, antibiotic resistance and management. Eur J Pediatr 2002; 161:188 –195 7. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej (ICHP) u dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentnej skoniugowanej szczepionki przeciwpneumokokowej (PCV7), Pediatria Polska tom 82 Nr 5-6, maj czerwiec 2007 8. Rückinger S et al. Association of Serotype of Streptococcus pneumoniae With Risk of Severe and Fatal Outcome. Pediatr Infect Dis J. 2009 Feb; 28(2): 118 –122. 9. Quach C et al. Int J Antimicrob Agents. 2002; 20(2): 113 – 8 10. Chrobak-Górna K. et al. Przew Lek 2004; 9: 90 – 93 11. Sulikowska A., et al., Pediatria Polska 2003 LXXVIII, 5, 377-384 12. WHO, Acute Respiratory Infections, http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/index3.html 13. Red book 2007 Report of the Committee on Infectious Diseases AAP p 52 14. Czardyborn K i Kieres A: Zagorożenia współczesnego świata- Pneumokoki. www.publikacje.edu.pl/pdf.6445.pdf 30. Witor A., et al. Współczesne możliwości zapobiegania chorobom wywoływanym przez pneumokoki. Ann. Acad. Med. Siles. 2006,60, 5. 15. Program Szczepień Ochronnych na rok 2014,Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r.

Poleć znajomemu