Szczepienia.pl

W Polsce, dzięki powszechności szczepień ochronnych udało się wyeliminować w ostatnim 50-leciu szereg chorób zakaźnych, takich jak ospa prawdziwa, tężec, dur wysypkowy czy błonica, a także znacznie ograniczyć zachorowania na wzw typu B, polio, odrę, świnkę czy różyczkę3.

Stefanoff P.: Rola szczepień ochronnych w programach eradykacji chorób zakaźnych, w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al.,
wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko Biała, 2007.

Choroba Heinego-Medina

Co to jest polio?

Polio (poliomyelitis, nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina, zapalenie przednich rogów rdzenia kręgowego, wirusowe porażenie dziecięce) to bardzo zakaźna, ostra choroba neurologiczna wywoływana przez trzy typy poliowirusów.1,2

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową i kropelkową przez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z gardła lub kałem. Rolę w szerzeniu zakażeń mogą również odegrać: muchy przenoszące wirusa np. na żywność, woda pitna zanieczyszczona ściekami komunalnymi i woda w basenach kąpielowych.1

Jakie są objawy zakażenia?

Zakażenia poliowirusami mogą przybierać różne postaci1,2:

  • bezobjawowe,
  • poronne (choroba o niecharakterystycznym przebiegu, z gorączką, bólami głowy i objawami żołądkowo-jelitowymi),
  • oponowe (surowicze zapalenie opon
    mózgowo-rdzeniowych),
  • ciężkie zachorowania porażenne (wiotkie, przeważnie niesymetryczne porażenia obejmują poszczególne grupy mięśni kończyn lub tułowia; ta postać choroby powoduje zgon 2-10% chorych dzieci, a u pozostałych pozostają nieodwracalne porażenia mięśni).
Polio

Jak można zapobiec polio?

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania są szczepienia.1,2
Na świecie stosowane są dwa rodzaje szczepionek:

  • OPV (oral poliomyelitis vaccine) atenuowana, doustna szczepionka zawierająca żywe szczepy wirusów1
  • IPV (inactivated poliomyelitis vaccine) inaktywowana, zawierająca zabite wirusy, stosowana domięśniowo.1

98-100% dzieci po podaniu 3 dawek szczepionki IPV wytwarza przeciwciała ochronne w ilości zabezpieczającej przed zachorowaniem na polio, a odporność po szczepieniu utrzymuje się najprawdopodobniej przez całe życie!2

W Polsce szczepienie przeciwko polio jest obowiązkowe dla dzieci od ukończenia 6 tygodnia życia.3 Kompletne szczepienie szczepionką monowalentną składa się z 3 dawek szczepionki IPV podawanych domięśniowo w 3-4, 5-6 i 16-18 miesiącu życia oraz 1 dawki szczepionki OPV podawanej doustnie w 6 roku życia.1,3

Szczepienie przeciwko polio może być również realizowane za pomocą szczepionek skojarzonych 5 w 1 lub 6 w 1 według właściwego dla nich schematu szczepienia.2 Wybierając szczepionki skojarzone 5 w 1 lub 6 w 1 zapewniasz swojemu dziecku najmniej bolesną realizację Programu Szczepień Ochronnych.3,4

Przypisy

1. Jarząbek Z. Porażenie dziecięce nagminne [w]: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. alfamedica press 2007: 239-243. 2. Stryczyńska-Kazubska J. Szczepienie przeciwko polio [w]: Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców red. A. Chybicka, A. Dobrzańska, J. Szczapa, J. Wysocki. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008: 226-229. 3. Program Szczepień Ochronnych na rok 2014,Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 41) 4. Mazurowska-Magdzik W. Szczepionki monowalentne i poliwalentne (skojarzone) - wady i zalety ich stosowania. Przegl Pediatr 2001, 31 (2): 103-106.

Poleć znajomemu