Czy szczepionki są bezpieczne?

Działanie szczepionek jest sprawdzane w skrupulatnych badaniach klinicznych obowiązkowych dla ich producentów i potwierdzane przez specjalne instytucje rządowe.

Nawet po wprowadzeniu szczepionek do obrotu ich bezpieczeństwo jest w dalszym ciągu stale monitorowane poprzez zbieranie informacji o występowaniu objawów niepożądanych.5,9

Szczepienie, podobnie jak podanie leków, może wiązać się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane leków należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309), zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu:
http://www.urpl.gov.pl.

W przypadku szczepionek podawanych w formie iniekcji najczęstszym działaniem niepożądanym po ich podaniu jest odczyn w miejscu wkłucia (ból, obrzęk, zaczerwienienie). Zwykle objawy te utrzymują się krótko, mają łagodny przebieg i nie są niebezpieczne.5

Poważne działania niepożądane po podaniu szczepionek występują bardzo rzadko i mają przebieg lżejszy od objawów choroby, przed którą chronią oraz jej powikłań.5 W prowadzonych na szeroką skalę badaniach nie wykazano, aby szczepienia były przyczyną częstszych zachorowań na autyzm, choroby alergiczne, autoimmunologiczne bądź neurologiczne.42-44

Warto porozmawiać na ten temat z lekarzem lub pielęgniarką podczas wizyty szczepiennej. Przed szczepieniem należy poinformować lekarza o stanie zdrowia dziecka i o jego reakcji na poprzednie szczepienia. Przydatne informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych znajdziesz w ulotkach poszczególnych szczepionek oraz w serwisach internetowych (takich jak szczepienia.pzh.pl; zaszczepsiewiedza.pl)

dopuszczenie szczepionki do produkcji

Wysoki profil bezpieczeństwa i skuteczności
Wysoki profil bezpieczeństwa i skuteczności.

Wysoki profil bezpieczeństwa i skuteczności.

Odpowiednia jakość.

Odpowiednia jakość.

Korzyści ze stosowania szczepionki przeważają nad ryzykiem.

Korzyści ze stosowania szczepionki przeważają nad ryzykiem.

powrót do poprzedniej strony

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo