Polio

Polio

Przykładowy schemat szczepienia w ciągu pierwszych dwóch lat życia

2 miesiąc

5-6 miesiąc

16-18 miesiąc

Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza kwalifikującego do szczepienia

Polio (poliomyelitis, nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina, zapalenie przednich rogów rdzenia kręgowego, wirusowe porażenie dziecięce) to bardzo zakaźna, ostra choroba neurologiczna wywoływana przez trzy typy poliowirusów.14,15

Zakażenie

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową i kropelkową poprzez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną z gardła lub kałem chorego. Rolę w szerzeniu zakażeń mogą również odegrać: muchy przenoszące wirusa np. na żywność, woda pitna zanieczyszczona ściekami komunalnymi i woda w basenach kąpielowych.14

Objawy

Zakażenia poliowirusami mogą przybierać różne postaci:14,15 bezobjawowe, poronne (choroba o niecharakterystycznym przebiegu, z gorączką, bólami głowy i objawami żołądkowo-jelitowymi), oponowe (surowicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), ciężkie zachorowania porażenne (porażenia wiotkie, przeważnie niesymetryczne porażenia obejmują poszczególne grupy mięśni kończyn lub tułowia; ta postać choroby powoduje zgon 2-10% chorych dzieci, a u pozostałych pozostają nieodwracalne niedowłady).

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo