WZW A

WZW A

Przykładowy schemat szczepienia w ciągu pierwszych dwóch lat życia

24 miesiąc

2-3 lata

Należy zachować odstęp co najmniej 6 miesięcy

Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza kwalifikującego do szczepienia

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to choroba wywoływana przez wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatury, substancji chemicznych, kwaśnego pH, rozpuszczalników i detergentów.1,2

Zakażenie

WZW A szerzy się:3

  • głównie drogą fekalno - oralną za pośrednictwem zakażonych produktów spożywczych (owoce, warzywa, owoce morza nie poddane skutecznej obróbce termicznej);
  • przez wodę (zakażoną przez osoby wydalające HAV z kałem) nie poddaną skutecznym zabiegom uzdatniającym;
  • drogą kontaktów seksualnych (z osobą zakażoną lub chorą);
  • istnieje potencjalne, lecz niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek (drogą krwi), co w wyjątkowych sytuacjach może być przyczyną szerzenia się zakażenia drogą kontaktową.

Objawy

Do objawów choroby należą: zażółcenie skóry, nudności, wymioty, bóle brzucha, ciemny mocz, odbarwiony stolec, złe samopoczucie, osłabienie, gorączka.5 Okres wylęgania WZW A trwa średnio 2-6 tygodni. U najmłodszych przebieg choroby jest przeważnie łagodny (bezobjawowy), natomiast u osób dorosłych objawy choroby są nasilone.10 Powikłania są niebezpieczne dla zdrowia i życia - nawrót choroby, żółtaczka cholestatyczna, aplazja szpiku, ostra niedokrwistość hemolityczna czy nadostre zapalenie wątroby prowadzące nawet do zgonu.3,6

WZW B

WZW B

Przykładowy schemat szczepienia w ciągu pierwszych dwóch lat życia

Po urodzeniu (przed wypisaniem z oddziału noworodkowego)

2 miesiąc

7 miesiąc

Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza kwalifikującego do szczepienia

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) jest chorobą wywoływaną przez wirusa typu B zapalenia wątroby (HBV).2,3

Zakażenie

Do zakażenia wirusem HBV dochodzi2-4 głównie na drodze bezpośredniego kontaktu tkanki o przerwanej ciągłości z nawet niewielką ilością krwi zakażonej wirusem.
100 razy łatwiej zakazić się wirusem HBV aniżeli wirusem HIV.11-13

Objawy

Choroba może mieć bardzo zróżnicowany przebieg - od niepełnoobjawowego do piorunującego. W czasie okresu ostrego występują u 40-50% zakażonych. W okresie, w którym następuje upośledzenie czynności wątroby, pojawia się podwyższenie temperatury ciała, utrata łaknienia, nudności, ogólne niedomaganie, osłabienie oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, a u części chorych żółtaczka. W okresie ostrym choroby u 2-3% chorych dochodzi do piorunującego zapalenia wątroby, prowadzącego często do zgonu. Po okresie ostrym u 5-15% osób rozwija się przewlekłe zapalenie wątroby, przechodzące często w marskość wątroby lub pierwotnego raka wątroby (w wielu przypadkach schorzenia te mogą prowadzić do zgonu).7

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo