Kalendarz szczepień

Referencje

 1. Czajka H., Stryczyńska-Kazubska J., Tarczoń I., Choroby zakaźne i szczepienia ochronne, w: red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 192-196.
 2. Program Szczepień Ochronnych na rok 2016, Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2016, w: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/63/akt.pdf, dostęp na dzień 28.01.2016.
 3. Ślusarczyk J., Charakterystyka Szczepionek, w: red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Wakcynologia, α-medica press, Bielsko-Biała 2009.
 4. Czajka H, Tarczoń I., Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, w: red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 205-211.
 5. Kuszewski K., Błonica, w: red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfa medica Press, Bielsko-Biała 2007, s. 40-44.
 6. Czajka H, Wysocki J., Szczepienia w profilaktyce chorób zakaźnych, Help Med., Kraków 2010.
 7. Kuszewski K., Tężec, w: red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007, s. 291-294.
 8. Kuchar E., Tężec, w: Atlas chorób zakaźnych wieku dziecięcego, Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2004.
 9. CDC, The Pink Book. Tetanus, rozdz. 20, 12 edycja, s. 291-300.
 10. Kuszewski K., Krztusiec, w: red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfa medica press, Bielsko-Biała 2007, s.168-172.
 11. Jóźwiak H., Wysocki J., Krztusiec – nadal aktualny problem kliniczny, w: Przewodnik Lekarza 6/2000, s. 72-6.
 12. CDC, The Pink Book. Pertussis, rozdz. 15, 12 edycja, s. 215-232.
 13. Zieliński A. Szczepionka przeciwko krztuścowi, http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=80&to=szczepionka, dostęp styczeń 2010.
 14. Jarząbek Z., Porażenie dziecięce nagminne, w: red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007, s. 239-243.
 15. Stryczyńska- Kazubska J., Szczepienie przeciwko polio, w: red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 226-229.
 16. Rosińska M. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne wywoływane przez Heamophilus influenzae, w: red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, alfa-medica press, Bielsko-Biała 2007, s. 418-421.
 17. Szenborn L., Szczepienia przeciwko pałeczce hemofilnej typu b, w: red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J. Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 212-215.
 18. Małecka I, Wysocki J., Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) w praktyce pediatrycznej, w: Przewodnik Lekarza, 5/2004, s. 98-10.
 19. red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze dwa lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008, s. 176-185.
 20. NIZP - PZH, Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r., http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2013/Ch_2013.pdf, dostęp z dnia 22.12.2014.
 21. Program Szczepień Ochronnych na rok 2018, https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Program-Szczepie%C5%84-Ochronnych-na-rok-2018.pdf, Dostęp lipiec 2018
 22. Jackowska T, Wagiel E. Inwazyjna choroba meningokokowa – praktyczne wskazówki dla lekarzy. Postępy Nauk Medycznych 2014; XXVII:44–50.
 23. Szenborn L., Inwazyjna choroba meningokokowa – dobre wieści z pola rywalizacji człowieka z bakteriami [w:] Praktyka Lekarska
 24. Siewert B., Stryczyńska-Kazubska J., Wysocki J., Inwazyjna choroba meningokokowa w: Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, czerwiec 2017.

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo