Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2018

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne.

Pragniemy poinformować o sposobie, w jaki spółka GlaxoSmithKline i należące do niej spółki („GSK”, „spółka”, „my”) gromadzą dane osobowe w trakcie Państwa kontaktu ze spółką, wykorzystują te dane oraz chronią ich bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka prywatności objaśnia:

 • jakie dane osobowe na Państwa temat zbieramy;
 • w jakim celu wykorzystujemy te dane osobowe;
 • na jakiej podstawie wykorzystujemy te dane osobowe;
 • jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane;
 • czy możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, również zagranicznym;
 • w jaki sposób zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych;
 • jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi;
 • co można zrobić, jeśli nie chcą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych, a także
 • w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies i gdzie można znaleźć dalsze informacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

Jakie dane osobowe zbieramy na Państwa temat?
Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, zbieramy następujące dane osobowe:

 • informacje, które Państwo nam przekazują, takie jak:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;
  • e-maile wysyłane do GSK;
  • formularz rejestracyjny, w przypadku gdy zapisują się Państwo na webcast; a także
  • Państwa odpowiedzi w ankietach.
 • informacje techniczne, pozyskiwane na przykład na podstawie plików cookie, w tym:
  • dane dotyczące Państwa aktywności, np. kiedy wypełnili Państwo formularz na stronie;
   informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej, w tym dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, czasu odwiedzin, przeglądanych stron, klikniętych adresów URL, Państwa adresów IP oraz stron odwiedzonych przed i po wizycie na naszej stronie;
   piksele śledzące mediów społecznościowych, które umożliwiają platformom takim jak Facebook i Twitter interakcję z naszą stroną internetową i przekazywanie informacji o Państwa działaniach; a także
  • informacje o urządzeniu, w tym unikalnym identyfikatorze urządzenia, modelu sprzętu, systemu operacyjnego, jego wersji oraz informacje o sieci komórkowej.

Do danych osobowych, które zbieramy w trakcie monitorowania innych stron internetowych, mogą należeć Państwa powszechnie dostępne dane osobowe, znalezione na przykład podczas monitorowania rozmów na publicznych platformach, kiedy sprawdzamy, co ludzie mówią o nas lub ogólnie o przemyśle farmaceutycznym. Możemy łączyć posiadane przez nas informacje na Państwa temat uzyskane z różnych źródeł.

Do danych osobowych zbieranych w przypadku, gdy zgłaszają Państwo podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów, należą takie informacja jak Państwa płeć, data urodzenia i stan zdrowia.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w celu:

 • świadczenia usług na rzecz Państwa oraz przekazywania Państwu informacji, w tym:
  • organizacji wydarzeń internetowych, takich jak webcasty;
  • publikacji informacji prasowych;
  • rozpowszechniania ofert pracy;
  • publikacji wyników finansowych; a także
  • przesyłania porad, wskazówek oraz korespondencji marketingowej związanej z naszymi produktami i usługami. Jeśli będzie to wymagane przepisami prawa, uzyskamy odpowiednie zgody dotyczące komunikacji marketingowej.
 • kontaktowania się z Państwem, w tym:
  • odpowiadania na kontakt z Państwa strony (np. w przypadku, gdy aplikowali Państwo na stanowisko w GSK);
  • przesyłania ważnych zawiadomień dotyczących m.in. zmian naszych warunków, zasad i polityki oraz alertów zabezpieczeń i komunikatów o charakterze administracyjnym.
 • prowadzenia naszej działalności, w tym:
  • odpowiadania na zgłaszane podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów oraz monitorowania ich bezpieczeństwa;
  • zachowywania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi;
  • zastosowania się do żądań lub wniosków ze strony krajowych i zagranicznych organów regulacyjnych lub rządowych, sądów i organów ścigania, a także
  • badania sprawy i podejmowania działań wobec użytkowników, którzy postępują w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy.
 • zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:
  • na potrzeby wewnętrzne, takie jak audyt, analiza danych i badania, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze platformy cyfrowe GSK, treści i usługi;
  • monitorowania i analizowania trendów, metod wykorzystywania naszych produktów i usług oraz związanych z nimi działań w celu ustalenia, jakie elementy naszych cyfrowych platform i usług cieszą się największym zainteresowaniem, a także w celu poprawy wyglądu i zawartości naszych platform;
  • udoskonalania naszych produktów, usług oraz sposobu komunikacji z Państwem; a także
  • przekazywania Państwu aktualnych danych kontaktowych.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują różne powody, ze względu na które spółka może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Poniżej przedstawiamy podstawy, na jakich wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

 • Uzasadnione cele związane z działalnością gospodarczą. Dzięki wykorzystaniu tych danych możemy usprawnić i spersonalizować komunikację z Państwem, a także zapewnić Państwu wydajne i skuteczne korzystanie z naszych produktów i usług. Wykorzystywanie Państwa danych osobowych pomaga nam również prowadzić i ulepszać naszą działalność, a także minimalizować wszelkie zakłócenia w świadczeniu oferowanych przez nas usług.
 • Wykonanie umowy, której są Państwo stroną. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne w celu wyświadczenia określonych usług lub dostarczenia produktów, którymi są Państwo zainteresowani.
 • Wywiązywanie się z ciążących na nas zobowiązaniach prawnych oraz reagowanie na pozostałe wnioski o informacje. Zależy nam na przestrzeganiu przepisów, regulacji i wytycznych oraz reagowaniu na pozostałe żądania lub wnioski dotyczące danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Mają one wpływ na sposób, w jaki prowadzimy działalność oraz pomagają nam zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług.
 • Udzielona przez Państwa zgoda. W niektórych sytuacjach możemy potrzebować Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych do realizacji poszczególnych celów wymienionych powyżej. Informacje dotyczące przysługujących Państwu praw w przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przedstawiliśmy w części zatytułowanej „Prawa przysługujące w związku z danymi osobowymi”.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?
Państwa dane osobowe zawsze będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz gdy będzie to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub prowadzonym dochodzeniem z udziałem GSK. W innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres, w którym będą one konieczne do umożliwienia Państwu korzystania z określonych usług;
 • w przypadku, gdy przesłali nam Państwo zapytanie lub wniosek – przez okres, w którym będziemy potrzebować danych osobowych do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wniosek.

Czasami udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, również zagranicznym;
Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

 • firmom z grupy kapitałowej GSK; oraz
 • następującym zaufanym osobom trzecim:
  • naszym agentom i dostawcom, w tym dostawcom świadczącym nam usługi technologiczne, takie jak analiza danych, hosting i wsparcie techniczne;
  • naszym profesjonalnym doradcom, audytorom i partnerom biznesowym.
 • organom regulacyjnym, rządowym i organom ścigania; a także
 • innym podmiotom trzecim w związku z reorganizacją całości lub jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę GSK, jej spółki powiązane, a także przez zaufanych niezależnych dostawców GSK działających w krajach innych niż Państwa kraj zamieszkania. Przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, do których przekazywane są Państwa dane osobowe, mogą nie zapewniać równoważnej lub równie wysokiej ochrony danych osobowych, co przepisy obowiązujące w Państwa kraju zamieszkania.

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza granice kraju, GSK podejmuje odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, że dane te pozostaną chronione i bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych. Środki te obejmują umowy o przekazaniu danych zawierające standardowe klauzule umowne o ochronie danych lub Wiążące Reguły Korporacyjne GSK. Szczegółowe informacje na temat umów o przekazywaniu danych można znaleźć tutaj, a na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych GSK – tutaj.

Ochrona Państwa danych osobowych
W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem GSK wykorzystuje szereg różnorodnych środków i technologii bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych. Na przykład w przypadku przekazania przez nas Państwa danych osobowych dostawcom zewnętrznym możemy zawrzeć pisemną umowę, zobowiązującą danego dostawcę do poufnego traktowania Państwa danych oraz do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę tych danych

Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia z siecią telefonii komórkowej może jednak okazać się niezupełnie bezpieczne; taki przekaz odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Strony internetowe podmiotów trzecich
Od czasu do czasu możemy udostępniać hiperłącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które do nas nie należą lub które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z takich stron internetowych, zalecamy zapoznać się z regulaminami lub polityką prywatności obowiązującymi na danej stronie lub aplikacji mobilnej, z której Państwo korzystają, aby zrozumieć stosowane przez podmioty trzecie zasady dotyczące prywatności.

Prawa przysługujące w związku z danymi osobowymi
Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu różne prawa związane z danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo:

 • zażądać od spółki GSK dostępu do przechowywanych przez nią danych na Państwa temat;
 • żądać sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli GSK przetwarza je na podstawie udzielonej przez Państwa zgody);
 • żądać otrzymania danych osobowych podanych przez Państwa spółce GSK lub przekazania ich innej organizacji, w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego; a także
 • złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego w przypadku naruszenia Państwa prawa do prywatności lub poniesienia szkody na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt, w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

A co, jeśli nie chcą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych?
W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji co do zaprzestania udostępniania nam swoich danych osobowych mogą Państwo zawsze odstąpić od udostępniania nam swoich danych osobowych.

Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie udzielonej wcześniej zgody na ich przetwarzanie będziemy respektować stosownie do spoczywających na nas obowiązków prawnych. Może to oznaczać, że nie będziemy w stanie wykonać czynności niezbędnych do osiągnięcia celów przetwarzania danych opisanych powyżej w sekcji „W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?” lub że nie będą Państwo mogli skorzystać z oferowanych przez nas usług lub produktów.

Pliki cookie i inne technologie
Niniejsza strona wykorzystuje technologię zwaną „cookies” (ciasteczka), dzięki której może rozpoznawać użytkowników oraz reagować na ich wizytę na stronie w sposób zindywidualizowany. Mogą Państwo zezwolić lub nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie.

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookie, nie wszystkie elementy naszej strony mogą działać zgodnie z zamierzeniem, co może mieć wpływ na komfort korzystania z niej. W celu uzyskania dodatkowych informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, prosimy o zaznajomienie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Kontakt
W przypadku pytań lub żądań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt ze spółką GSK w Państwa kraju, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Wielka Brytania:
Kontakt telefoniczny z GSK w Wielkiej Brytanii: 0808-234-6680.

Stany Zjednoczone:
Kontakt telefoniczny z GSK w Stanach Zjednoczonych: 1-866-475-3844.

Pozostałe części świata:
Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych krajów znajdują się w naszym globalnym katalogu kontaktów.

Administratorzy danych
Administratorem Państwa danych jest spółka GlaxoSmithKline Services Unlimited oraz jej spółka powiązana zależnie od kraju, w którym funkcjonuje niniejsza strona internetowa. Administratorem danych osobowych w Polsce jest GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-283-32-29. Kapitał zakładowy: 39 538 000, 00 PLN

Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych GSK - PL.CPA@gsk.com

Lista spółek powiązanych GSK oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w UE znajdują się tutaj.