6 korzyści jedna decyzja

6 korzyści     1 decyzja

* możliwość realizacji Programu Szczepień Ochronnych (wybrane szczepienia obowiązkowe) przy zastosowaniu płatnych szczepień wysoce skojarzonych 6w1.1,5,6

Wybór programu, według którego będzie szczepione Twoje dziecko, należy do Ciebie.

Jak już wiesz, masz do dyspozycji wariant szczepień obowiązkowych lub szczepień obowiązkowych dla grup ryzyka - oba finansowane przez państwo, albo płatne szczepienia, a wśród nich szczepienia wysoce skojarzone, na przykład 5w1 lub 6w1.1 Zastosowanie szczepień wysoce skojarzonych 6w1 jest warte rozważenia jako nowoczesna profilaktyka, dająca korzyści zarówno dziecku, jak i jego rodzicom.2

Dlaczego? Oto sześć kluczowych powodów:

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017