6

Łatwiejsze stosowanie
szczepień dodatkowych1,5,6

Korzystając ze szczepień 6w1 możemy
wcześniej zaszczepić dziecko przeciwko
wielu groźnym chorobom.

Jak to możliwe?

Dzięki mniejszej liczbie zastrzyków, które otrzymuje dziecko podczas jednej wizyty w przychodni, dodatkowo możemy podać mu inne szczepienia pediatryczne, tzw. zalecane, np. przeciwko rotawirusom, meningokokom.1,5,6 Same szczepienia obowiązkowe, bezpłatne, oznaczają najczęściej u zdrowych niemowląt 4 zastrzyki na jednej wizycie szczepiennej.*1 Podawanie szczepień odbywa się zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza, obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i zaleceniami producentów. 1,4-8,18-23

*z wyjątkiem wizyty w 13.-14. miesiącu życia
Szczepienia obowiązkowe
wariant bezpłatny1
Szczepienia obowiązkowe - wariant bezpłatny Szczepienia obowiązkowe
wariant płatny z wykorzystaniem szczepień 6w11,5,6
Szczepienia obowiązkowe - wariant płatny z wykorzystaniem szczepień 6w1
Masz pytania?


Masz pytania lub wątpliwości związane z planowanym szczepieniem Twojego dziecka?

Zajrzyj do innych materiałów opublikowanych na tej stronie. Nie bój się pytać: porozmawiaj wcześniej ze specjalistą – położną, pielęgniarką, lekarzem - oni na pewno udzielą Ci fachowej porady.

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017