3

Mniej bólu i stresu1,2,3,5,6,9

Szczepienia 6w1 to mniejszy stres i ból
odczuwany przez dziecko.3

Jak to możliwe?

W schemacie 6w1 mamy:

#Bez uwzględnienia szczepień tzw. zalecanych * Zestawienie nie uwzględnia szczepień obowiązkowych osób szczególnie narażonych na zakażenie, jak również szczepienia przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby podawanego w szpitalu w pierwszej dobie życia ** Nie uwzględniono szczepień DTP dla dzieci z grup ryzyka.1

Porównanie wariantów szczepień podczas
pierwszej wizyty szczepiennej1

Szczepienia obowiązkowe, wariant płatny z wykorzystaniem szczepień 6w1
Szczepienia obowiązkowe,
wariant płatny z wykorzystaniem
szczepień 6w11,5,6
Szczepienia obowiązkowe wariant bezpłatny
Szczepienia obowiązkowe
wariant bezpłatny1

Szczepienia wysoce skojarzone 6w1 podawane są w 1 zastrzyku podczas tej samej wizyty. Szczepienia pojedyncze, tzw. monowalentne – w ramach kilku osobnych, następujących po sobie wkłuć, co często kończy się większym stresem i płaczem.2,3

Warto wiedzieć Warto wiedzieć

Mniej zastrzyków może oznaczać również mniejsze ryzyko wystąpienia miejscowych działań niepożądanych po wykonaniu szczepienia.3,5,6

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017