2

Mniej wizyt
w przychodni1,2,5,6

Wybór szczepień wysoce skojarzonych 6w1
oznacza jedną wizytę szczepienną mniej.2,5,6

Jak to możliwe?

Jeśli niemowlę ma realizowane szczepienia z wykorzystaniem 6w1, nie jest wymagana wizyta szczepienna w 7. miesiącu życia.1:

Czwartą dawkę 6w1 dziecko otrzymuje w 16. miesiącu życia.1,5,6

Szczepienia obowiązkowe
wariant bezpłatny*
Szczepienia obowiązkowe wariant bezpłatny Szczepienia obowiązkowe
wariant płatny z wykorzystaniem szczepień 6w1*
Szczepienia obowiązkowe wariant płatny z wykorzystaniem szczepień 6w1
* wizyty szczepienne w ramach Programu Szczepień Ochronnych1

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017