1

Mniejsza liczba
zastrzyków1,2,3,5,6

Zastosowanie szczepień 6w1 umożliwia realizację programu szczepień obowiązkowych przy mniejszej liczbie zastrzyków niż w przypadku stosowania szczepień tzw. pojedynczych.1,3

Czy to w ogóle możliwe?

Porównajmy warianty pod kątem liczby zastrzyków wykonywanych łącznie podczas pierwszej wizyty szczepiennej oraz wizyt kolejnych, do ukończenia przez dziecko 2 lat*1,4-8:

Biorąc pod uwagę jedynie szczepienia obowiązkowe u zdrowych niemowląt i małych dzieci, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych (PSO), przy zastosowaniu szczepień wysoce skojarzonych 6w1, dziecko od pierwszej wizyty szczepiennej do ukończenia 2. lat otrzyma 8 zastrzyków zamiast 17.*,** 1

Mniejsza liczba zastrzyków
Program 6w1
Program Szczepień
Ochronnych
(szczepienia obowiązkowe)*,**
Pierwsza wizyta szczepienna
2 zastrzyki
4 zastrzyki
Wizyty szczepienne w pierwszych 2 latach życia*,**
8 zastrzyków
17 zastrzyków
* Zestawienie nie uwzględnia szczepień obowiązkowych osób szczególnie narażonych na zakażenie, jak również szczepienia przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby podawanego w szpitalu w pierwszej dobie życia ** Nie uwzględniono szczepień DTP dla dzieci z grup ryzyka.1

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017