4

Możliwość ochrony
przed kilkoma chorobami2,5,6

Szczepienia wysoce skojarzone 6w1 zapewniają możliwość uodpornienia przed kilkoma chorobami jednocześnie.2,5,6

Jak to możliwe?

W jednym zastrzyku ze szczepieniem znajdują się antygeny uodporniające przeciw 6 chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis,* zakażeniom wywoływanym przez Hib** i WZW B.*** 2,5,6 W innych wariantach w celu uzyskania takiego samego uodpornienia trzeba podać 2 lub 3 zastrzyki.4,7,8

* poliomyelitis - Nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego Medina). ** Hib - Haemophilus Influenzae typu b ***WZW B - Wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Możliwość uodpornienia przeciw 6 chorobom
Warto wiedzieć Warto wiedzieć

Zastosowanie szczepień wysoce skojarzonych nie oznacza większej objętości jednej dawki szczepionki. Jednorazowa dawka szczepienia 6w1 to 0,5 ml.5,6 Najczęściej tyle samo, ile wynosi objętość jednej dawki szczepionki pojedynczej.10-16

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017