5

Potwierdzony profil
bezpieczeństwa3,5,6,9

Szczepienia 6w1, tak jak i inne szczepienia dopuszczone do stosowania, mają profil bezpieczeństwa oceniany i potwierdzony w badaniach klinicznych oraz monitorowany po wprowadzeniu do obrotu.4-8

Posiadają też inne walory: Jak to możliwe?

Jednym ze składników szczepień wysoce skojarzonych są tzw. antygeny krztuśca tzw. bezkomórkowego, tolerowane przez organizm lepiej niż całe komórki pałeczki krztuśca, zawarte w zwykłych szczepionkach. 3,9

Szczepienia obowiązkowe
– wariant płatny z wykorzystaniem
szczepień 6w11,5,6
od 2-5 antygenów krztuśca w szczepionce Pa
od 2-55-8 liczba antygenów krztuśca
w szczepionce Pa*
Szczepienia obowiązkowe
– wariant bezpłatny
dla zdrowych niemowląt1
ok. 3000 antygenów krztuśca w szczepionce Pw
ok. 30009 liczba antygenów krztuśca
w szczepionce Pw**

Szczepienia wysoce skojarzone 6w1 podawane są w 1 zastrzyku podczas tej samej wizyty. Szczepienia pojedyncze, tzw. monowalentne – w ramach kilku osobnych, następujących po sobie wkłuć, co często kończy się większym stresem i płaczem.2,3

Warto wiedzieć Warto wiedzieć

Łączna podana objętość jest większa, gdy podajemy szczepionki w oddzielnych zastrzykach, niż w przypadku jednorazowych dawek szczepień wysoce skojarzonych.3,4,10-17

* Pa – szczepienia na bazie krztuśca tzw. bezkomórkowego **Pw – szczepienia na bazie krztuśca tzw. całokomórkowego

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017