Mniej bólu, mniej łez1,4,10,12,15-17

Mamy, które już skorzystały ze szczepień wysoce skojarzonych, opowiedziały podczas badania o korzyściach płynących z ich zastosowania.1 Dla połowy badanych głównym benefitem było uniknięcie bólu u dziecka1, a tym samym wygoda, zarówno dla matki, jaki i dla malucha, ponieważ – zdaniem 40 proc. badanych kobiet − ograniczenie liczby wkłuć pozwala w efekcie szybciej zrealizować kalendarz szczepień.1 Co więcej, ¼ mam uczestniczących w badaniu,1 jako zaletę wskazywała mniejszą liczbę zastrzyków, która przekłada się na mniejszą liczbę wizyt, mniej bólu, mniej łez, czyli mniej stresu dla szczepionego dziecka.1

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017