Nastawienie do szczepień
skojarzonych1-4

Szczepienia wysoce skojarzone są stosowane w szczepieniach powszechnych w wielu krajach w Europie i na świecie (w tym szeroko stosowane w wysokorozwiniętych krajach Europy Zachodniej).3

W Polsce szczepienia wysoce skojarzone 6w1 nie są finansowane przez państwo, dlatego ich wybór wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu.4 Może być to jedna z przyczyn, dla których badane matki nadal doświadczają wątpliwości czy zdecydować się na skorzystanie z tych szczepień.1 Kobiety w Polsce także mają obawy – mimo to, jak wynika z badania, mamy pozytywnie nastawione do szczepień nadal stanowią większość (prawie ¾ badanych mam pozytywnie oceniło szczepienia skojarzone).1 Według badania to kobiety otwarte na nowoczesne rozwiązania i przekonane o niepodważalnym autorytecie lekarza w kwestii podejmowania medycznych wyborów najczęściej wybierają szczepienia wysoce skojarzone.1

Badanie pokazuje, że rodzice oczekują rekomendacji od lekarzy, którzy często przedstawiają jedynie ogólne informacje na temat szczepień, pozostawiając rodzicom podjęcie ostatecznej decyzji.1 W takiej sytuacji kobiety decydują się skonsultować kwestię wyboru pomiędzy szczepieniami bezpłatnymi a wysoce skojarzonymi (płatnymi) dla zdrowych niemowląt z rodziną lub doświadczonymi koleżankami (średnio połowa badanych mam noworodków i kobiet w ciąży traktuje najbliższe otoczenie jako istotne źródło informacji).1,4 Jednak podejmując decyzję o wyborze szczepień warto sięgnąć do naukowych źródeł – wyszukiwanie przypadkowych informacji w Internecie nie jest polecanym rozwiązaniem, ponieważ to właśnie sieć jest podstawowym czynnikiem, który generuje wątpliwości na temat szczepień wśród badanych mam.1,2

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017