Naukowym okiem1,3,5,6-14

Jakie są zatem najczęściej pojawiające się wśród mam obawy dotyczące szczepień wysoce skojarzonych wykazane w badaniu?1 I czy rzeczywiście mają one naukowe podstawy?1

Niektórym mamom brakuje zaufania do szczepień skojarzonych 6w1, ponieważ uważają, że te preparaty są obecne na rynku stosunkowo krótko, w porównaniu do stosowania szczepień pojedynczych.1 Ponadto część mam obawia się, że zastosowanie szczepienia wysoce skojarzonego może zaszkodzić dziecku, doprowadzając do nadmiernego obciążenia organizmu malucha.1 Tymczasem prawda jest taka, że szczepienia skojarzone 6w1 są powszechnie stosowane w wielu krajach w Europie i na świecie3 i nie jest to wynalazek ostatnich lat, a obawa o nadmierne obciążenie organizmu dziecka jest nieuzasadniona z naukowego punktu widzenia, ponieważ… przeciążenie układu immunologicznego przez szczepienia nie jest możliwe.5

Warto wiedzieć, że szczepionki to preparaty poddawane szczególnie drobiazgowej i długiej kontroli6,7 − ich dopuszczenie do użytku reguluje wiele krajowych i międzynarodowych przepisów.6 Wszystkie szczepionki dopuszczone do obrotu cechują się profilem bezpieczeństwa potwierdzonym w badaniach klinicznych.8,9,10,11,12,13 Ważnym elementem kontroli bezpieczeństwa szczepień jest również ciągłe monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.14

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017