Potwierdzony profil bezpieczeństwa1,4,10,12,15-17

Oprócz korzyści dla samego dziecka, badane kobiety dostrzegały także te cechy szczepień wysoce skojarzonych, które warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji. Zwracały uwagę na wysoki profil bezpieczeństwa szczepień, które są mniej obciążające dla organizmu dziecka (co piąta z badanych mam uważa, że szczepienie skojarzone jest bardziej bezpieczne niż szczepienia tradycyjne1), a także na zachęcające do szczepień rekomendacje lekarzy, którzy stanowią autorytet z uwagi na posiadaną merytoryczną wiedzę dotyczącą wpływu szczepień na zdrowie dziecka.1

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00 fax.: 22 576 90 01 pl.gsk.com

PL/INF/0010/16(1)
Data przygotowania materiału: 03.2017