szczepienia.pl
:
szczepienia choroby
0 0
6w1
Menu
Serwis dla lekarzy

Bezpieczeństwo potwierdzone
badaniami klinicznymi

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp lub Podmiotu Odpowiedzialnego, którego to zgłoszenie dotyczy.

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp
Monitoring
działań niepożądanych
Produkcja szczepionki Rejestracja szczepionki Badania szczepionki Jak powstaje
szczepionka