Choroby to nie bajki

Referencje

 1. CDC, Why Immunize?, http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/why.htm , dostęp grudzień 2017.
 2. Stefanoff P., Rola szczepień ochronnych w programach eradykacji chorób zakaźnych, w: red. Magdzik W., Wakcynologia, wyd. II popr., alfa-medica press, Bielsko- Biała 2007.
 3. CDC, Vaccine & Immunizations, http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/howvpd.htm, dostęp grudzień 2017.
 4. Ślusarczyk J., Charakterystyka szczepionek, w: red. Magdzik W. et al., Wakcynologia, wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko-Biała 2007.
 5. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J. Pierwsze dwa lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, s. 175-268.
 6. How vaccines work?, http://www.historyofvaccines.org/content/how-vaccines-work, dostęp grudzień 2017.
 7. CDC, Protect Your Baby with Immunization, http://www.cdc.gov/Features/InfantImmunization, dostęp grudzień 2017.
 8. Program Szczepień Ochronnych na rok 2018, Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018, w: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-ochronne, dostęp z dnia 21.11.2017.
 9. Magdzik W., Historia uodpornienia sztucznego, w: red. Magdzik W. et al., Wakcynologia, wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko-Biała 2007.
 10. Wysocki J., Komentarz do artykułu Zepp F. et al., Przegląd 8-letniego doświadczenia ze szczepionką Infanrix hexa, w: Expert Review of Vaccines 8(6)/2009, s. 663-678.
 11. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTPa IPV Hib firmy GlaxoSmithKline, https://pl.gsk.com/media/514198/infanrix-dtpasmpc-13-04-2016.pdf, dostęp grudzień 2017.
 12. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTPa IPV Hib WZW B firmy GlaxoSmithKline, https://pl.gsk.com/media/736239/infanrix-hexa-ib-220-druki-pl-07_07_2017.pdf, dostęp grudzień 2017.
 13. Ulotka dla pacjenta, Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i Haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana firmy Sanofi Pasteur, http://www.sanofipasteur.pl/nasze_produkty.aspx, dostęp grudzień 2017.
 14. Offit P. A., Quarles J., Gerber M. A., et al., Addressing Parents’ Concerns: Do Multiple Vaccines Overwhelm or Weaken the Infant’s Immune System?, w: Pediatrics 109 (1)/2002, s. 124-30.
 15. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTPw firmy Biomed Kraków, https://www.biomed.pl/resources/document/Ulotki_PDF/DTP_ulotka_11U004P_06.10.2015.pdf, dostęp grudzień 2017.
 16. Mrukowicz J., Wysocki J., Szczepionki skojarzone, w: Medycyna Praktyczna - Pediatria , Wydanie specjalne 2/2010, s. 2-6.
 17. Czech Republic: Recommended vaccinations, https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/, dostęp grudzień 2017.
 18. Germany: Recommended vaccinations, https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=6&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=true&IncludeAdultAgeGroup=false, dostęp grudzień 2017.
 19. France: Recommended vaccinations, https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByCountry?SelectedCountryId=76&IncludeChildAgeGroup=true&IncludeChildAgeGroup=false&IncludeAdultAgeGroup=true&IncludeAdultAgeGroup=false, dostęp grudzień 2017.
 20. Slovakia: Recommended vaccinations, https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/, dostęp grudzień 2017.
 21. Koperny M et al., The prevalence of combination vaccines for children in Europe. Analysis of the availability and funcin, w: Journal of Health Policy, DOI: 10.7365/JHPOR.2013.4.3 JHPOR, 2014, s. 2, 18-31.
 22. European Rotavirus Journal, 1(1)/2005.
 23. Woźniakowska- Gęsicka T., Wiśniewska-Ligier M., Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci, w: Terapia, 6 z.1, czerwiec 2010, s. 240.
 24. Szenborn L., Znaczenie zakażeń rotawirusowych w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej oraz możliwości profilaktyki, w: Zakażenia, 4/2007, s. 106-112.
 25. European Rotavirus Journal, 1(2)/2005.
 26. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciwko rotawirusom firmy GlaxoSmithKline, https://pl.gsk.com/pl/produkty/rotarix-proszek-i-rozpuszczalnik-do-sporządzania-zawiesiny-doustnej-rotarix-zawiesina-doustna/, dostęp grudzień 2017.
 27. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciwko rotawirusom firmy MSD, http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000669/WC500054185.pdf, dostęp grudzień 2017.
 28. Małecka I., Jak długo należy obserwować dziecko po rutynowym szczepieniu?, Medycyna Praktyczna, wrzesień 2013 r., dostępne na: http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/technika_organizacja_szczepien_ekspert/show.html?id=89416, data dostępu: 23.10.2014.
 29. Ref. Anesthesia and Analgesia in the NICU Clinics in Perinatology, Volume 39, Issue 1 (March 2012), Copyright © 2012 W. B. Saunders Company.
 30. Jacobson, RM (Jacobson, RM); Swan A., Adegbenro A., Ludington S. L., Wollan P. C., Poland G. A., Making vaccines more acceptable - methods to prevent and minimize pain and other common adverse events associated with vaccines, w: VACCINE, tom 19, wydanie specjalne nr 17-19, s. 2418-2427,DOI: 10.1016/S0264-410X(00)00466-7, 21 marca 2001.
 31. Wysocki J., Czajka H., Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach, wyd. III, Helpmed, Kraków 2010, s. 35.
 32. Wysocki J., Inwazyjna Choroba Meningokokowa - w pytaniach i odpowiedziach, w: Praktyka Lekarska. Zeszyty specjalistyczne, 15.09.2016, nr 143 (9/2016).
 33. Dane Krajowego Ośrodka Referencyjego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) w Polsce w 2016 roku, Warszawa 16.06.2017, http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHM2016.pdf, dostęp grudzień
 34. Szenborn L., Szczepionki przeciwko zakażeniom meningokokami, w: red. Magdzik W. et al., Wakcynologia, wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko Biała 2007
 35. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw WZW A firmy GlaxoSmithKline. https://pl.gsk.com/media/704270/havrix-720junior-chpl-gds12-20_10_2016.pdf, dostęp grudzień 2017.
 36. Ulotka dla pacjenta, Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A firmy Sanofi Pasteur, http://www.sanofipasteur.pl/nasze_ produkty.aspx, dostęp grudzień 2017.
 37. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu firmy Pfizer, https://www.pfizerpro.com.pl/product/fsmsa-immun/kleszczowe-zapalenie-mozgu/ulotka-chpl-fsme-immun, dostęp grudzień 2017.
 38. Mrukowicz J., Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach, MP Pediatria, 1/2011.
 39. Badanie opinii przeprowadzonego przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie GSK, sierpień 2010, Pełny raport dostępny pod adresem: http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_Insights_Downloads/MB-SMG-KRC_Rota_matki_raport.sflb.ashx, dostęp na dzień….
 40. Stryczyńska- Kazubska J., Małecka I., Wysocki J., Zakażenie meningokokowe - aktualne dane epidemiologiczne, możliwości terapii i profilaktyki, w: Zakażenia 6/2012, s. 64-70
 41. Robert Koch Institute and the Paul-Ehrlich-Institut, Vaccination: 20 objections & 20 responses, 2007, http://www.rki.de/EN/Content/Prevention/Vaccination/Vaccination_download.pdf;jsessionid=3F31F5ACBE3807C9CB9E4E09E2ACCD12.2_cid390?__blob=publicationFile, dostęp na dzień….
 42. Gerber J. S. Offit P. A., Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses, w: Clinical Infectious Diseases, 48/2009, s.456–61.
 43. Czajka H., Szczepienia u dzieci - mity i fakty, www.pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=70468, dostęp grudzień 2017.
 44. Grüber C et al., Early atopic disease and early childhood immunization – is there a link?, w: Allergy 63/2008, s. 1464–1472, http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120420120470/anx_120470_pl.pdf, dostęp grudzień 2017.
 45. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W-135 i Y firmy Pfizer, https://www.pfizerpro.com.pl/product/nimenrix/zakazenia-wywolywane-przez-bakterie-neisseria-meningitidis-typu-c-w-135-i-y/ulotka-chpl-nimenrix, dostęp grudzień 2017.
 46. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy C firmy Pfizer, https://www.pfizerpro.com.pl/product/neisvac-c/zakazenia-wywolane-przez-miningokoki-grupy-c/ulotka-chpl-neisvac-c, dostęp grudzień 2017.
 47. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy B firmy GlaxoSmithKline, https://pl.gsk.com/media/742826/bexsero-druki-pl-r-53-18_09_2017.pdf, dostęp grudzień 2017.
 48. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka przeciw meningokokom grupy ACWY firmy GlaxoSmithKline, https://pl.gsk.com/pl/produkty/menveo-proszek-i-roztw%C3%B3r-do-sporz%C4%85dzania-roztworu-do-wstrzykiwa%C5%84/, dostęp grudzień 2017.
 49. https://szczepienia.gis.gov.pl/index.php/rodzice_i_opiekunowie/szczepienia_zalecane , dostęp czerwiec 2018

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo