Mit nr 1 – lepiej chorować, niż szczepić

Referencje

 1. https://pediatria.mp.pl/komentarze/68941,ospa-party-nieprzewidywalne-ryzyko oraz
  https://pediatria.mp.pl/komentarze/139762,zakazenie-na-zyczenie.
 2. Zieliński A., Plusy i minusy szczepionek, czyli szczepić czy nie szczepić?,
  http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=2&id=85&sz=275, dostęp grudzień 2015.
 3. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców,
  Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, s. 186-188 i 268.

Mit nr 2 – szczepionki wywołują autyzm

Referencje

 1. Centers for Disease Control and Prevention, Immunization Safety and Autism,
  https://www.cdc.gov/vaccinesafety/pdf/cdcstudiesonvaccinesandautism.pdf, dostęp czerwiec 2018
 2. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców,
  Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, s. 166.
 3. Nastoletnia dziewczynka zmarła z powodu odry w Holandii,http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=1&id=1249, dostęp grudzień 2015.
 4. Czajka H., Szczepienia u dzieci - mity i fakty, w: red. prof. dr Podolec P., Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki,
  Medycyna Praktyczna, Kraków 2010. http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=70468, dostęp grudzień 2013.
 5. Godlee F., Smith J., Marcovitch H., Artykuł Wakefielda wiążący szczepionkę MMR z autyzmem był oszustwem, BMJ, 2011; 342: c7452., tłumaczenie na stronie http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=59132, dostęp czerwiec 2018

Mit nr 3 – szczepionki zawierają konserwanty

Referencje

 1. Zieliński A., Co to są niepożądane odczyny poszczepienne?,
  http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=2&id=88&sz=324, dostęp grudzień 2015.
 2. Vaccination: 20 objections & 20 responses, Robert Koch-Institute and the Paul-Ehrlich-Institut 2007
  http://www.rki.de/EN/Content/Prevention/Vaccination/Vaccination_download.pdf;jsessionid=3F31F5ACBE3807C9CB9E4E09E2ACCD12.2_cid390?__blob=publicationFile
 3. Offit PA et al., Addressing Parents’ Concerns: Do vaccines contain harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals., Pediatrics 2003, s. 112, 1394.
 4. Wysocki J., Fałszywe opinie i przesądy o szczepieniach,
  http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=53593, dostęp grudzień 2015.
 5. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTP błoniczo- tężcowo- krztuścowa firmy Biomed.

Mit nr 4 – NOP nie są kontrolowane

Referencje

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania,
  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=904&ml=pl&mi=904&mx=0&mt&my=9&ma=016570.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2008 r.
  Nr 234 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570.
 3. Wywiad z B. Bucholc, Sprawdzamy jakość każdej serii szczepionek trafiających do pacjentów,
  http://www.mp.pl/szczepienia/wywiady/show.html?id=79978

Mit nr 5 – nie warto szczepić się przeciwko chorobom, których już nie ma

Referencje

 1. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców,
  Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, s. 265-266.
 2. Sekcja Aktualności, http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=1&id=1247, aktualizacja z dnia 30.10.2013.
 3. Stefanoff P., Szczepionka przeciwko poliomyelitis, http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=46,
  dostęp grudzień 2013.
 4. Zieliński A., Plusy i minusy szczepionek, czyli szczepić czy nie szczepić?,
  http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=2&id=85&sz=276, dostęp grudzień 2013.
 5. Godlee F, Smith J, Marcovitch H., Artykuł Wakefielda wiążący szczepionkę MMR z autyzmem był oszustwem, BMJ 2011; 342: c7452. Tłumaczenie na stronie http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=59132, dostęp na dzień…...
 6. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2010 roku – Raport NIZP- PZH,
  http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2010/Ch_2010.pdf, dostęp na dzień…...
 7. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku – Raport NIZP- PZH,
  http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf, dostęp na dzień 17.12.2015.

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo