Hib

Hib

Przykładowy schemat szczepienia w ciągu pierwszych dwóch lat życia

2 miesiąc

4 miesiąc

5-6 miesiąc

16-18 miesiąc

Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza kwalifikującego do szczepienia

Haemophilus infuenzae typu b (pałeczka hemofilna typu b) to powszechnie występująca bakteria otoczkowa mogąca być czynnikiem etiologicznym wielu niebezpiecznych chorób.16,17

Zakażenie

Rezerwuarem drobnoustrojów należących do grupy Haemophilus infuenzae są osoby chore oraz nosiciele.17,18 Nawet 25-80% całej populacji jest nosicielem tej bakterii (więcej nosicieli jest wśród dzieci, zwłaszcza tych uczęszczających do żłobków i przedszkoli).17,18 Haemophilus infuenzae szerzy się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z wydzieliną dróg oddechowych chorego.16,17

Objawy

Haemophilus infuenzae typu b może powodować poważne choroby o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu:17

  • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (śmiertelność - 5%; trwałe, poważne ubytki neurologiczne 25%, z czego w 6% następuje trwała utrata słuchu)16-18
  • Sepsę - uogólnione zakażenie z ciężkimi objawami ze strony wielu narządów16-18
  • Zapalenie nagłośni (może prowadzić do niedrożności dróg oddechowych i uduszenia się dziecka)22-24
  • Zapalenie płuc16-18
  • Inne choroby: zapalenia dróg oddechowych (np. oskrzeli), ucha środkowego, skóry i tkanki podskórnej, stawów, osierdzia i szpiku kostnego16.

Choroby te wywoływane są również przez inne patogeny, ale Hib jest jedną z ich ważniejszych przyczyn.

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo