szczepienia.pl
:
szczepienia choroby
0 0
Pneumokoki 6w1 Serwis dla lekarzy
Menu

Kiedy zaszczepić dziecko?

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE
SZCZEPIENIA ZALECANE

Meningokoki

Meningokoki to bakterie, które mogą wywoływać inwazyjną chorobę meningokokową ‑ groźną chorobę przebiegającą często jako sepsa meningokokowa lub meningokokowe zapalenie opon mózgowo‑rdzeniowych.1,2
Sepsa meningokokowa to uogólnione zakażenie krwi bakteriami, które powoduje bardzo ciężkie objawy ze strony wielu narządów ‑ bakterie krążą wraz z krwią w organizmie chorego i mogą zakażać cały organizm. Stan ten charakteryzuje się znaczną śmiertelnością (do 10%).1,2
Większość przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej przebiega zarówno z objawami sepsy, jak i zapalenia opon mózgowo‑rdzeniowych.1,2
Większość ciężkich zakażeń wywołują te, które należą do grup A, B, C, Y i W135 W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Europy, większość zachorowań wywoływanych jest przez meningokoki z grup B i C rzadziej W135 i Y3.

Zakażenie

Źródłem zakażenia meningokokami są nosiciele tych bakterii oraz osoby chore. Nosicielami meningokoków są często rodzice, czy starsze rodzeństwo dziecka, u których brak jest objawów choroby. Odsetek bezobjawowych nosicieli jest największy wśród osób w wieku 15‑24 lat.2
Meningokokami zarazić się można poprzez bezpośredni kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych chorego lub drogą kropelkową.2 Oznacza to, iż do zakażenia może dojść poprzez pocałunek w usta, czy stosowanie tych samych naczyń do picia, sztućców, itp.

Objawy

Zakażenie meningokokami najczęściej przebiega jako nosicielstwo, czyli nie daje objawów chorobowych. Bezobjawowy przebieg zakażenia meningokokami jest charakterystyczny głównie dla młodzieży i młodych dorosłych.2
Niestety, zakażenie meningokokami nie zawsze jest bezobjawowe i może skutkować rozwinięciem zakażeń objawowych, takich jak posocznica (sepsa), zapalenie opon mózgowo‑rdzeniowych (ZOMR) występujące oddzielnie lub razem.4 Inne, rzadziej występujące postaci kliniczne Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (IChM) to zapalenie płuc, zatok, spojówek, osierdzia czy stawów.3
Posocznicę często poprzedzają objawy zakażenia układu oddechowego, gorączka, bóle głowy i wymioty. Sepsa ma zazwyczaj błyskawiczny przebieg, zwykle towarzyszy jej wysypka krwotoczna (krwawe wybroczyny, które pojawiają się na ciele chorego). Śmiertelność spowodowana posocznicą jest bardzo wysoka ‑ dochodzi nawet do 53%.4,7,8

Przykładowy schemat szczepienia

Kwalifikacja do szczepienia oraz dobór preparatu po konsultacji z lekarzem
2
4
5-6
13
24
miesiące życia
Błonica Tężec Krztusiec
DTPw
Polio Hib WZW B Gruźlica Odra
Różyczka
Świnka
WZW A Ospa
wietrzna
Rotawirusy Pneumokoki Meningokoki
0 miesiąc
2 miesiąc
4 miesiąc
5-6 miesiąc
7 miesiąc
13-15 miesiąc
16-18 miesiąc
24 miesiąc
2-3 lata
Przedstawiony materiał ma charakter poglądowy i nie stanowi porady lekarskiej. Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza oraz charakterystyką produktu leczniczego.