szczepienia.pl
:
szczepienia choroby
0 0
Pneumokoki 6w1 Serwis dla lekarzy
Menu

Kiedy zaszczepić dziecko?

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE
SZCZEPIENIA ZALECANE

Polio

Polio (poliomyelitis, nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego‑Medina, zapalenie przednich rogów rdzenia kręgowego, wirusowe porażenie dziecięce) to bardzo zakaźna, ostra choroba neurologiczna wywoływana przez trzy typy poliowirusów.14,15

Zakażenie

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową i kropelkową przez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z gardła lub kałem. Rolę w szerzeniu zakażeń mogą również odegrać: muchy przenoszące wirusa np. na żywność, woda pitna zanieczyszczona ściekami komunalnymi i woda w basenach kąpielowych.14

Objawy

Zakażenia poliowirusami mogą przybierać różne postaci:14,15 bezobjawowe, poronne (choroba o niecharakterystycznym przebiegu, z gorączką, bólami głowy i objawami żołądkowo‑jelitowymi), oponowe (surowicze zapalenie opon mózgowo‑rdzeniowych), ciężkie zachorowania porażenne (wiotkie, przeważnie niesymetryczne porażenia obejmują poszczególne grupy mięśni kończyn lub tułowia; ta postać choroby powoduje zgon 2‑10% chorych dzieci, a u pozostałych pozostają nieodwracalne porażenia mięśni).

Przykładowy schemat szczepienia

Kwalifikacja do szczepienia oraz dobór preparatu po konsultacji z lekarzem
2
3
5-6
18
miesiące życia
Błonica Tężec Krztusiec
DTPw
Polio Hib WZW B Gruźlica Odra
Różyczka
Świnka
WZW A Ospa
wietrzna
Rotawirusy Pneumokoki Meningokoki
0 miesiąc
2 miesiąc
4 miesiąc
5-6 miesiąc
7 miesiąc
13-15 miesiąc
16-18 miesiąc
24 miesiąc
2-3 lata
Przedstawiony materiał ma charakter poglądowy i nie stanowi porady lekarskiej. Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza oraz charakterystyką produktu leczniczego.