szczepienia.pl
:
szczepienia choroby
0 0
Pneumokoki 6w1 Serwis dla lekarzy
Menu

Kiedy zaszczepić dziecko?

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE
SZCZEPIENIA ZALECANE

WZW B

Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B) jest chorobą wywoływaną przez wirus B zapalenia wątroby (HBV).2,3

Zakażenie

WZW B szerzy się2,3,4 głównie drogą naruszenia ciągłości tkanek i wprowadzenia krwi zakażonej HBV ‑ nawet niewielka ilość krwi zakażonej może być przyczyną zakażenia ‑ wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV!).11‑13

Objawy

Choroba może mieć bardzo zróżnicowany przebieg od niepełno­objawowego do piorunu­jącego. Objawy okresu ostrego występują u 40‑50% zakażonych. W okresie, w którym następuje uszkodzenie czynności wątroby, pojawia się podwyższenie temperatury ciała, utrata łaknienia, nudności, ogólne niedomaganie, osłabienie oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, a u części chorych żółtaczka. W okresie ostrym choroby u 2‑3% chorych dochodzi do piorunującego zapalenia wątroby, prowadzącego często do zgonu. Po okresie ostrym u 5‑15% osób dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby, przechodzącego często w marskość wątroby lub pierwotnego raka wątroby (schorzenia te prowadzą do zgonu).7

Przykładowy schemat szczepienia

Kwalifikacja do szczepienia oraz dobór preparatu po konsultacji z lekarzem
0
2
3
5-6
7
18
miesiące życia
Błonica Tężec Krztusiec
DTPw
Polio Hib WZW B Gruźlica Odra
Różyczka
Świnka
WZW A Ospa
wietrzna
Rotawirusy Pneumokoki Meningokoki
0 miesiąc
2 miesiąc
4 miesiąc
5-6 miesiąc
7 miesiąc
13-15 miesiąc
16-18 miesiąc
24 miesiąc
2-3 lata
Przedstawiony materiał ma charakter poglądowy i nie stanowi porady lekarskiej. Wszystkie szczepienia powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza oraz charakterystyką produktu leczniczego.