Posocznica (Sepsa)

Posocznica czyli sepsa pneumokokowa – to jedna z najcięższych postaci klinicznych zakażenia. Pneumokoki po wniknięciu do krwi, namnażają się w niej i są rozprowadzane po całym organizmie (bakteriemia), docierając do wielu ważnych życiowo narządów.

W odpowiedzi na zakażenie organizm odpowiada uogólnioną reakcją zapalną, która z kolei prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Objawy choroby pojawiają się nagle. Występuje wysoka gorączka nawet do 40oC, której mogą towarzyszyć dreszcze lub drgawki. Skóra przybiera barwę bladą z odcieniem szarym, czynność serca jest przyspieszona a oddechy płytkie i szybkie.

Zmienia się stan ogólny dziecka – jest podsypiające i niezainteresowane otoczeniem. U małych dzieci tym objawom często towarzyszy brak apetytu i luźniejsze stolce. Stan dziecka, o ile nie jest leczone, w krótkim czasie ulega pogorszeniu. Mogą pojawić się zaburzenia krzepnięcia krwi, zatrzymanie oddawania moczu, spadek ciśnienia tętniczego krwi, chłodne dłonie i stopy. W dalszej kolejności, chory traci przytomność. Jest to sytuacja zagrażająca życiu dziecka.

Wśród dzieci do 2. roku życia, bakteriemia bez rozpoznanego ogniska zakażenia jest najczęstszą kliniczną prezentacją zakażenia i stanowi około 70% wszystkich inwazyjnych postaci zakażenia pneumokokami.12,13