Zapalenie płuc

Pneumokokowe zapalenie płuc – może wystąpić w wyniku rozsiewu bakterii drogą krwi (zakażenie inwazyjne) lub zaaspirowania pneumokoków z jamy nosowo-gardłowej do dolnych dróg oddechowych (zakażenie nieinwazyjne).

Zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych postaci klinicznych zakażenia pneumokokami zarówno dzieci jak i osób starszych. Objawia się gorączką, kaszlem produktywnym, przyspieszeniem oddechów a u małych dzieci zaburzeniami oddychania.

O ile jest niewłaściwie leczone, może prowadzić do powikłań i niewydolności oddechowej.15