Pneumokoki - jak dochodzi do zakażenia?

Zasadniczą drogą przenoszenia pneumokoków z jednej osoby na drugą jest tzw. droga powietrzno-kropelkowa. W czasie kaszlu, kichania, rozmowy, śmiechu czy zabiegów wykonywanych w obrębie dróg oddechowych (odsysanie, bronchoskopia, intubacja) powstają kropelki śluzu i śliny zawierające drobnoustroje bytujące w jamie nosowo-gardłowej, w tym pneumokoki. Kropelki te wydalane są strumieniem powietrza przez usta i nos na zewnątrz. Jako dość ciężkie, zdolne są do pokonania odległości około 1 metra a następnie opadają na otaczające powierzchnie i przedmioty (blaty, zabawki, podłogę itp.). Jeżeli w odległości do 1 metra znajdują się inne osoby, mogą one zainhalować skażony aerosol i w ten sposób przeniesione pneumokoki zasiedlą ich tylną część gardła.7,8