Jakie są czynniki ryzyka zakażeń?

Najczęściej na ciężką, inwazyjną chorobę pneumokokową zapadają małe dzieci, do 5. roku życia a zwłaszcza do 2. roku życia – czyli młody wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka. Inne udokumentowane czynniki ryzyka wg Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZE ds. PSO) przedstawiono w tabeli 1.11

Tabela 1. Grupy wysokiego ryzyka rozwoju inwazyjnej choroby pneumokokowej wg PZE ds. PSO11

U dzieci do lat pięciu

 1. Schorzenia immunologiczno-hematologiczne
  • pierwotne zaburzenia odporności
  • małopłytkowość idiopatyczna
  • stan po przeszczepieniu szpiku
  • stan po przeszczepieniu narządów unaczynionych
  • ostre białaczki
  • chłoniaki
  • sferocytoza wrodzona
  • wrodzony brak śledziony
  • nabyte upośledzenie czynności śledziony
  • zespół nerczycowy o podłożu genetycznym
  • nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS
 2. Niemowlęta przedwcześnie urodzone z dysplazją oskrzelowo-płucną
 3. Dzieci po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego, z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego

Bez względu na wiek

 • Przewlekła steroidoterapia lub leczenie immunosupresyjne
 • Przewlekłe choroby nerek i zespół nerczycowy
 • Przewlekłe choroby serca
 • Przewlekłe choroby płuc
 • Przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość, nadciśnienie wrotne, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, alkoholizm
 • Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego: celiakia, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba Whipple’a, naczyniakowatość limfatyczna jelit
 • Choroby metaboliczne, w tym cukrzyca
 • Choroby autoimmunizacyjne: toczeń trzewny, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Sjögrena, choroba Graves-Basedowa, mieszana choroba tkanki łącznej
 • Stan po wszczepieniu implantu ślimakowego