referencje:

  1. Stetzenbach LD, Buttner MP, Cruz P. Detection and enumeration of airborne biocontaminants. Current Opinion in Biotechnology. 2004;15(3):170–174;
  2. Nicas M, Nazaroff WW, Hubbard A. Toward understanding the risk of secondary airborne infection: emission of respirable pathogens. J Occup Environ Hyg 2005;2(3):143–154;
  3. Bogaert D, De Groot R, Hermans PW: Streptococcus pneumoniae colonisation: the key to pneumococcal disease. Lancet Infect Dis 2004, 4:144-54.;
  4. Shak JR, et al. Novel role for the Streptococcus pneumoniae toxin pneumolysin in the assembly of biofilms. mBio 2013;4(5):e00655-13. doi:10.1128/mBio.00655-13.;
  5. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokowej (IChP) u Dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentniej skoniugowanej szczepionki przeciwpneumokokowej (PCV7). Pediatr Pol 2007; 82 (5–6): 486–491;
  6. Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html (dostęp z dn. 17.08.2017).;
  7. Hryniewicz W. Jak często zakażenia pneumokokowe występują w Polsce? Szczepienia info. http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=137&sz=1016&to= (dostęp z dn. 17.08.2017).;
  8. Ferreira DM, Jambo KC, Gordon SB. Experimental human pneumococcal carriage models for vaccine research. Trends Microbiol 2011; 19:464-70; PMID:21784641; http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2011.06.003.;