4.Co to jest szczepionka?

Szczepionki to produkty lecznicze, które stosuje się m.in. w profilaktyce chorób zakaźnych. Zawierają one antygeny - substancje pobudzające układ odpornościowy do wytworzenia skutecznej ochrony przeciw wirusom i bakteriom, odpowiedzialnym za poszczególne choroby. Szczepionki są produkowane na bazie żywych drobnoustrojów, które zostają osłabione (atenuowane) jak również na bazie nieżywych drobnoustrojów. Niektóre szczepionki zawierają tylko wybrane i oczyszczone specyficzne cząstki drobnoustrojów.45,46