2.Czy szczepienie przeciwko pneumokokom może być podane podczas jednej wizyty razem z innymi szczepieniami?

Szczepienia skoniugowane przeciwko pneumokokom można podawać podczas jednej wizyty równocześnie z następującymi szczepionkami, zarówno monowalentnymi jak i skojarzonymi:43,44

  • szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularne lub pełnokomórkowe),
  • szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu b,
  • szczepienie inaktywowane przeciw polio,
  • szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
  • szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce,
  • szczepienie przeciw ospie wietrznej,
  • szczepienie doustne przeciw rotawirusom,
  • szczepienie przeciw meningokokom typu C i meningokokom typu A, C, W-135, Y.