9.Czy w innych krajach Europy również szczepi się dzieci przeciwko pneumokokom?

Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci wprowadzono w 29 krajach Europy. W większości państw europejskich od wielu lat obowiązuje trzydawkowy schemat szczepienia obejmujący 2 dawki szczepienia pierwotnego plus 1 dawka szczepienia uzupełniającego, jak obecnie w Polsce.42