8.Czym różni się szczepionka skoniugowana od polisacharydowej?

Szczepionka skoniugowana powstaje poprzez związanie polisacharydów z białkami nośnikowymi i dzięki temu może wywoływać długotrwałą odpowiedź immunologiczną, nawet u niemowląt. Szczepionka polisacharydowa nie jest skuteczna u niemowląt i małych dzieci (poniżej 2 roku życia). Pamięć immunologiczna wywoływana przez szczepionkę polisacharydową jest krótkotrwała. Dlatego szczepionki polisacharydowe zaleca się wyłącznie dla osób powyżej 2 roku życia z grup ryzyka.37