referencje:

 1. Medical News Today All about pneumococcal disease. http://www.medicalnewstoday.com/info/pneumococcal-disease (dostęp z dn. 07.08.2017).;
 2. Program Szczepień Ochronnych na rok 2018. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31.101.2017 r. https://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf (dostęp z dn. 07.08.2017).;
 3. O’Brien KL, et al. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009;374:893–902.;
 4. Wysocki J., Czajka H. Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach. Szczepienie przeciw pneumokokom. Wydanie V. Help-Med., Kraków 2014, s. 161-174.;
 5. Synflorix - ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika https://pl.gsk.com/pl/produkty/synflorix-zawiesina-do-wstrzykiwa%C5%84/ (dostęp z dn. 15.09.2017).;
 6. Prevenar 13 Charakterystyka Produktu Leczniczego http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001104/WC500057247.pdf (dostęp z dn. 15.09.2017).;
 7. Ślusarczyk J.: Charakterystyka szczepionek w: Wakcynologia, red. Magdzik W. et al., wyd. II popr. i aktualizowane, α-medica press, Bielsko Biała, 2007.;
 8. Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J. Pierwsze dwa lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013, str. 175-268.;
 9. Blok BA, Arts RJW, van Crevel R, Benn CS, Netea MG. Trained innate immunity as underlying mechanism for the long-term, nonspecific effects of vaccines. J. Leukoc. Biol. 2015; 98: 347–356;
 10. CDC. Infant immunization. http://www.cdc.gov/Features/InfantImmunization (dostęp z dn. 15.09.2017).;
 11. Wysocki J.: Komentarz do artykułu: Zepp F. et al.: Przegląd 8-letniego doświadczenia ze szczepionką Infanrix hexa. Expert Rev. Vaccines 8(6), 663-678 (2009).;
 12. Offit PA, Quarles J, Gerber MA, et al. Addressing Parents’ Concerns: Do Multiple Vaccines Overwhelm or Weaken the Infant’s Immune System? Pediatrics 2002; 109(1): 124-30.;
 13. Robert Koch Institute and the Paul-Ehrlich-Institut, 2007. Vaccination: 20 objections & 20 responses. http://www.rki.de/EN/Content/Prevention/Vaccination/Vaccination_download.pdf;jsessionid=3F31F5ACBE3807C9CB9E4E09E2ACCD12.2_cid390?__blob=publicationFile (dostęp z dn. 15.09.2017). ;
 14. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 13th ed. 2015. Dostępne z : www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/pneumo.pdf (dostęp z dn. 15.09.2017).;
 15. Girish Ramachandran Gram-positive and gram-negative bacterial toxins in sepsis. Virulence. 2014 Jan 1; 5(1): 213–218. Published online 2013 Nov 5. doi: "https://dx.doi.org/10.4161%2Fviru.27024" \t "pmc_ext" 10.4161/viru.27024;
 16. Kadłubowski M., Hryniewicz W. Najczęściej zadawane pytania na temat sepsy. KOROUN http://www.koroun.edu.pl/pdf/FAQs.pdf;
 17. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokowej (IChP) u Dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentnej skoniugowanej szczepionki przeciwpneumokokowej (PCV7). Pediatr Pol 2007; 82 (5–6): 486–491