9.W Polsce dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. podlegają bezpłatnym, obowiązkowym szczepieniom przeciw pneumokokom.2,3