referencje:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3.11.2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-ochronne (dostęp z dn. 08.112017).;
  2. Program Szczepień Ochronnych na rok 2018. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31.101.2017 r. https://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf (dostęp z dn. 07.08.2017).;
  3. O’Brien KL, et al. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009;374:893–902.;
  4. Bogaert D, De Groot R, Hermans PW: Streptococcus pneumoniae colonisation: the key to pneumococcal disease. Lancet Infect Dis 2004, 4:144-54.;
  5. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokowej (IChP) u Dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentniej skoniugowanej szczepionki przeciwpneumokokowej (PCV7). Pediatr Pol 2007; 82 (5–6): 486–491;
  6. CDC. Pneumococcal Disease. Clinical Features. Dostępne z: https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/clinical-features.html;
  7. Blok BA, Arts RJW, van Crevel R, Benn CS, Netea MG. Trained innate immunity as underlying mechanism for the long-term, nonspecific effects of vaccines. J. Leukoc. Biol. 2015; 98: 347–356;
  8. WHO Publication. Pneumococcal vaccines WHO position paper - 2012 -recommendations. Vaccine. 2012;30(32):4717–8.;
  9. Hryniewicz W. Jak często zakażenia pneumokokowe występują w Polsce? Szczepienia info. http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=137&sz=1016&to= (dostęp z dn. 17.08.2017).;
  10. Ferreira DM, Jambo KC, Gordon SB. Experimental human pneumococcal carriage models for vaccine research. Trends Microbiol 2011; 19:464-70; PMID:21784641; http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2011.06.003.;