5.Szczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu, odpowiednio spreparowanego antygenu bakterii, co ma na celu przygotować układ immunologiczny do szybkiej i specyficznej odpowiedzi obronnej, w przypadku powtórnego zetknięcia się ze zjadliwą formą tej bakterii.26