Czy po szczepieniu przeciw pneumokokom mogą wystąpić działania niepożądane?

Niepożądane działania każdej szczepionki są opisane w charakterystyce produktu i w informacji dla pacjenta, dołączonej do opakowania szczepionki. Co więcej, podana jest również częstość występowania poszczególnych działań niepożądanych i w jaki sposób można łagodzić ich przebieg. O dodatkowe informacje i wyjaśnienia należy zapytać lekarza kwalifikującego do szczepień.

Generalnie, u niektórych dzieci szczepionka pneumokokowa może wywołać łagodne, przemijające odczyny w okresie do 3 dni po szczepieniu.

Najczęściej są to reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i bolesność ograniczająca ruchy kończyną, które występują u mniej niż 2% dzieci szczepionych. Rzadko pojawia się gorączka nieprzekraczająca 39oC, gorsze samopoczucie, przejściowa utrata apetytu, wymioty lub luźniejsze stolce czy płacz obserwowany częściej niż zwykle. Gorączka powyżej 39oC występuje bardzo rzadko (<0,5%).

Opisane odczyny związane są z działaniem samej szczepionki. Za niepożądane odczyny poszczepienne uznaje się również wszystkie objawy chorobowe, które są związane czasowo ze szczepieniem, ale wystąpiły przypadkowo, np. objawy ostrej biegunki wirusowej po kontakcie z osobą chorą w dniu szczepienia.32