Jakie są dostępne
szczepionki przeciw pneumokokom?

Szczepionki przeciw pneumokokom zawierają jedynie mały fragment komórki bakteryjnej. Są to antygeny w postaci oczyszczonych wielocukrów otoczkowych wybranych serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae.39

Dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw pneumokokom: szczepionki skoniugowane oraz polisacharydowe.37-39

  1. Szczepionki skoniugowane zawierają wielocukry otoczkowe pochodzące z 10 lub 13 serotypów pneumokoków skoniugowane z nośnikiem białkowym. Antygeny szczepionkowe pochodzą z serotypów bakterii najczęściej odpowiedzialnych za zakażenia u najmłodszych dzieci. Dzięki połączeniu antygenów wielocukrowych z nośnikiem białkowym ten typ szczepionki działa u dzieci już od ukończenia 6. tygodnia życia. Szczepionki skoniugowane zapobiegają chorobom inwazyjnym, zapaleniom płuc oraz zapaleniom ucha środkowego wywoływanym przez pneumokoki. Ponadto szczepionki skoniugowane pobudzają pamięć immunologiczną (nawet u dzieci poniżej 2. roku życia) i zwiększają odporność całej populacji dzięki ograniczaniu nosicielstwa i transmisji pneumokoków oraz zmniejszaniu udziału szczepów opornych na antybiotyki w zakażeniach.
  2. Szczepionki polisacharydowe zawierają antygeny - wielocukry 23 serotypów pneumokoków najczęściej wywołujących zakażenia u ludzi. Szczepionki polisacharydowe mogą być stosowane u osób w wieku dopiero powyżej 2. roku życia i zaleca się ich podawanie tylko u pacjentów z grup wysokiego ryzyka zachorowania na ciężkie tj. inwazyjne choroby powodowane przez pneumokoki. Ten typ szczepionki nie zapobiega ostremu zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok i innym powszechnie występującym infekcjom górnych dróg oddechowych. Nie wpływa także na stan nosicielstwa pneumokoków.