referencje:

 1. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokowej (IChP) u Dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentniej skoniugowanej szczepionki przeciwpneumokokowej (PCV7). Pediatr Pol 2007; 82 (5–6): 486–491;
 2. Blok BA, Arts RJW, van Crevel R, Benn CS, Netea MG. Trained innate immunity as underlying mechanism for the long-term, nonspecific effects of vaccines. J. Leukoc. Biol. 2015; 98: 347–356;
 3. Sloyer JL Jr, Ploussard JH, Karr LJ, Schiffman GD. Immunologic response to pneumococcal polysaccharide vaccine in infants. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 1980; 89(3 Pt 2):351–356;
 4. Klouwenberg PK, Bont L. Neonatal and Infantile Immune Responses to Encapsulated Bacteria and Conjugate Vaccines. Clin Develop Immunol 2008; doi:10.1155/2008/628963;
 5. Health Protection Agency. Core topic 2: The immune system and how vaccine works. Dostępne z: http://psnc.org.uk/devon-lpc/wp-content/uploads/sites/20/2013/07/The-Immune-System-And-How-Vaccines-Work.pdf;
 6. Szaflarska A, Bukowska-Strakova K. Immunologia dla wakcynologów – cz. I. Odpowiedź immunologiczna na szczepionki. Mp.pl szczepienia. Dostępne z: http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/155473, immunologia-dla-wakcynologow#1;
 7. WHO Publication. Pneumococcal vaccines WHO position paper - 2012 -recommendations. Vaccine. 2012;30(32):4717–8.;
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Dz.U., 2010 r., Nr 254, poz. 1711.;
 9. Mrożek – Budzyn D. Wakcynologia praktyczna. Szczepionka przeciw pneumokokom. Wydanie II., α- Medica , Bielsko – Biała 2009, s. 160-165.;
 10. Mp.pl pediatria, Medycyna praktyczna dla pacjentów. Szczepienie przeciw pneumokokom. https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/64435,szczepienie-przeciwko-pneumokokom (dostęp z dn.15.09.2017);
 11. World Health Organization, Weekly epidemiological record. No. 14, 2012, 87, 129-144, http://www.who.int/wer (dostęp z dn. 22.08.2017). ;
 12. World Health Organization, Immunization coverage, Fact sheet, July 2017 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/ (dostęp z dn. 22.08.2017).;
 13. Koperny M., Woźniak A. Programy powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom w Europie. Medycyna Praktyczna. Pediatria. Wydanie specjalne. 1/2017, 3-8.;