Gdzie można zaszczepić dziecko przeciw pneumokokom?

Bezpłatne (obowiązkowe) szczepienia ochronne i poprzedzające ich wykonanie lekarskie badania kwalifikacyjne wykonywane są w placówkach ochrony zdrowia, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie tych świadczeń.

Szczepionki (preparaty) służące do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych np. przeciw pneumokokom zakupuje Minister Zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.4