Kiedy i jak szczepić przeciw pneumokokom?

Zgodnie z polskim Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciwko pneumokokom należy rozpocząć w 2. miesiącu życia (po ukończeniu 6. tygodnia życia) na pierwszej wizycie szczepiennej.3

Największe ryzyko ciężkich – inwazyjnych zakażeń pneumokokowych występuje u niemowląt, dlatego o ile nie ma rzeczywistych przeciwwskazań do szczepienia, nie należy odraczać realizacji szczepienia na późniejszy wiek dziecka.39

Pełny cykl szczepienia przeciw pneumokokom, który dostarcza optymalną ochronę dziecku, składa się z kilku dawek szczepienia a ich podanie jest rozłożone w czasie, zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych:3

Zdrowe niemowlęta otrzymują 3 dawki szczepienia przeciw pneumokokom, które podawane są w: 2, 4 i 13 - 15 miesiącu życia dziecka.

I
dawka

I wizyta szczepienna
w 2 miesiącu życia.
Po ukończeniu
6. tygodnia życia

min. 8 tyg.

II
dawka

II wizyta szczepienna
w 4 miesiącu życia.
Po ukończeniu
14. tygodnia życia

min. 6 miesięcy

III
dawka

V wizyta szczepienna.
W 13-15 miesiącu życia
Termin zakończenia
trzydawkowego
cyklu szczepienia

niemowlęta z grup ryzyka, do których zalicza się wcześniaki i dzieci z określonymi chorobami wymienionymi w Programie Szczepień Ochronnych otrzymują 4 dawki szczepienia przeciw pneumokokom, które mogą być podane w: 2, 4, 5-6, i między 11 a 15 miesiącem życia.

I
dawka

I wizyta szczepienna
w 2 miesiącu życia.
Po ukończeniu
6. tygodnia życia

II
dawka

II wizyta szczepienna
po min. 4 tygodniach
od pierwszej dawki

III
dawka

III wizyta szczepienna
po min. 4 tygodniach
od drugiej dawki

IV
dawka

V wizyta szczepienna.
po min. 6 miesiącach
od trzeciej dawki
(najlepiej pomiędzy 12. a 15.
miesiącem życia dziecka)

Szczepienie przeciw pneumokokom podaje się w zastrzyku, domięśniowo, najlepiej w przednio-boczną powierzchnię uda u niemowląt, a mięsień naramienny u małych dzieci.39,43,44

Kiedy i jak szczepić